Glocal Aid

2019
Film

Skolegang til familier som ikke har mulighet til å sende barna sine på skole.

Glocal Aid drifter flere skoler i India for å bidra med skolegang til de familiene som ikke har mulighet til å sende barna sine på skole. Skolen i Ebenezer har rundt 500 elever hvor 40% av elevene er jenter. Resultatet av Glocal Aids prosjekt har hatt en stor og positiv innvirkning på landsbyen, og denne historien ønsket Glocal Aid å fortelle gjennom film.

Vi reiste til Karwi i India med mål om å fortelle en emosjonell og nær historie om Glocal Aid sitt voksende prosjekt i India. Gjennom å følge og fokusere på én familie kunne vi komme nærmere på skolen og betydningen prosjektet har hatt for landsbyen.

Håndfaste resultater var naturligvis viktig. Men spesielt viktig var det at publikum skulle sitte igjen med en bedre forståelse av hverdagslivet til menneskene i Karwi og en forståelse av Glocal Aids visjon og fremtidsplane.