Forum Scene

2019

Nytt liv og en ny standard i et av Bergens mest folkekjære og fasjonable bygg.

Forum Kino er et av Bergens arkitektoniske kunstverk og har en sentral plass i mange bergenseres hjerter. Etter mange år med beskjeden aktivitet og bygningsmessig forfall, har Forum fått nytt liv etter en total renovering og ombygging.

Opplett har vært med gjennom hele prosessen, og har utviklet den visuelle identiteten til Forum Scene, og implementert den gjennom veifinning og utsmykning, nettsider, omgivelsesdesign, markedsføringsmateriell og digitalt skjerminnhold.

Forum har igjen blitt en arena for fellesskap og sterke opplevelser på tvers av generasjoner. Bygget og den visuelle identiteten har blitt tatt med inn i moderne tid, uten å ha mistet særpreget og elegansen.